Bli pusteveileder

Etter å ha mottatt stor interesse fra mennesker som ønsker å jobbe med teknikkene mine, startet jeg opp utdanningen i pusteteknikk-veiledning i mai 2016.

Utdanningen består av tre moduler, men en vil være i stand til å jobbe med den enkelte modul etter bestått eksamen.

Utdanningen er primært ment for deg som allerede jobber med mennesker, som terapeut, lærer, sangpedagog eller annet relevant arbeid.

Alle har derimot rett til å søke om opptak til utdanningen, og jeg vil vurdere den enkelte søknad.

Modul 1 vil gi deg rett til å representere og implementere mine teknikker i din praksis. Du vil bli autorisert til å gi en til en konsultasjoner samt duo-konsultasjoner i teknikkene.

MODUL 1

MODUL 1 vil gi deg tittelen PUSTEVEILEDER, og du vil etter fullført modul være autorisert til å ta imot en-til-en klienter samt duo-konsultasjoner i pusteteknikkene.

Vår 2021:
9. & 10. januar 2021
27. & 28. mars 2021
5. & 6. juni 2021 ( eksamenshelg )

Alle dager mellom 12:00 – 18:00

Sted: Core Balance, Rosenborggata 9A, Majorstua Oslo

 • Mellom hver samling vil dere få en privat konsultasjon per telefon på 30 minutter hvor dere kan stille spørsmål samt få tips for å lykkes best mulig.
 • Det vil bli praktiske hjemmeoppgaver mellom samlingene.
 • Pensum: Aktuelle kapitler av boka “PUSTEN – Hvordan puste deg trygg, sunn og avslappet”, samt skriftlig materiale dere vil motta på første samling

PRIS MODUL 1 : KR 24.900,- (Summen kan deles opp i inntil 4)

Eearlybird-pris : 20.900 om du betaler depositumet på kr 3000,- innen 30. Januar 2021

EARLY-BIRD PRIS: kr 20900,-

Depositumet på kr 3000,- er ikke refunderbart etter at det er betalt inn. Etter påbegynt modul må hele modulen betales i sin helhet om en velger å avbryte studiet. Du vil derimot få mulighet til å fullføre studiet med et senere års kull om du av ulike grunner ikke har mulighet til å fullføre det året du starter. Betalingen kan betales i sin helhet eller du kan velge å dele den opp i 2, 3 eller 4 avdrag utenom depositumet. Første innbetaling, foruten depositumet, må være innbetalt innen oppstart av modulen.

Vi vil gjennomgå følgende tema:

 • Hva som kjennetegner Anette Aarslands pusteteknikker.
 • Bakgrunnshistorie & ulike pusteteknikker fra London og Milano.
 • Nøye gjennomgang av Anettes pusteøvelser slik at du skal beherske de 100% før du lærer å undervise dem til andre.
 • Hvorfor ut-pusten er viktig?
 • Det sympatiske og parasympatiske nervesystemet.
 • Hva gjør lagret stress med oss? Hvorfor blir vi syke av langvarig stress?
 • Hvordan skal den enkelte kunne bruke og integrere teknikkene i sin praksis?
 • Hva tenker du om dette? ( Gruppe-arbeid hvor vi diskuterer dette )
 • Puster vi for mye eller for lite luft?
 • Hvorfor begynner vi å puste overfladisk?
 • Hva fører et overfladisk pustemønster til?
 • Hvordan kan vi snu dette?
 • Hvordan tar vi imot klienten? Berøring/ forståelse/personlig kontakt
 • Hvorfor er solarplexus så sensitiv?
 • Respekt for andre behandlingsformer / medisiner
 • Angst og depresjon : Hva er viktig å tenke på ift pusten ved denne problematikken?
 • Pust og snorking / nese-eller munn-pust?
 • Den viktige vagusnerven / Hvordan kan pusten influere på den og dermed på vårt immunforsvar?
 • Pust og muskelspenninger i nakke, kjeve, hode, skuldre og bryst
 • Dårlig ånde
 • Høyt blodtrykk
 • Pust og hjerterytmen vår
 • Skal vi puste med nesen eller munnen i det daglige?
 • Kroppsholdning – selvbilde og pustens innflytelse
 • Tarzan-posituren
 • Bohr-effekten og viktigheten av CO2
 • Pust og følelser / utløp for følelser
 • I løpet av studiet skal dere finne 4 klienter hver som dere praktiserer øvelsene på.
 • Disse konsultasjonene skal gjøres gratis før dere mottar autorisasjon.
 • På eksamen i juni skal dere gjennomføre en konsultasjon samt svare på spørsmål muntlig.
 • Barn og pust! Hvorfor puster allerede små barn overfladisk?
 • Nitrogenmonoksid, NO, og dens viktige funksjon.

MODUL 2

NB! Nye datoer kommer etterhvert

Vår 2021

Alle dager mellom 12:00 – 18:00

For å ta Modul 2 er det påkrevd å ha gjennomført og bestått Modul 1.

I modul 2 vil vi ta for oss sammenhengen mellom pust og stemme, presentasjonsteknikker samt komme inn på pusteteknikker innen idrett. Du vil her lære de unike teknikkene jeg studerte i London og Milano som er spesifikke for stemmebruk. Modul 2 består av 4 helger fordi det krever tid å få teknikkene implementert i din egen kropp og stemme.

Etter fullført Modul 2 med godkjent eksamen vil du få autorisasjon til å holde foredrag for bedrifter, organisasjoner og/eller privatpersoner. Du vil i tillegg til en viss grad kunne hjelpe klienter som sliter med slitenhet / heshet i stemmen. ( Jeg skriver til en viss grad da det i noen tilfeller kreves en sangpedagog og/eller logoped for å kunne gjøre denne jobben. Teknikkene er likevel så effektive at du vil kunne bidra positivt i svært mange tilfeller.)

INNHOLD:

 • Sted: Core Balance, Rosenborggata 9A, Majorstua, Oslo
 • Arbeid med klienter mellom samlingene.
 • Du vil også her få hjemmeoppgaver mellom treffene der du skal forberede innlegg om pust samt øve på teknikkene og talestemmen din.

PRIS MODUL 2: KR 29 900,-

Det vil også her være mulig å få early-bird pris ved innbetalt depositum innen 30/12-2020

EARLY-BIRD PRIS: KR 24 900,-

Depositumet på kr 3000,- er ikke refunderbart etter at det er betalt inn. Etter påbegynt modul må hele modulen betales i sin helhet om en velger å avbryte studiet. Du vil derimot få mulighet til å fullføre studiet med et senere års kull om du av ulike grunner ikke har mulighet til å fullføre det året du starter. Betalingen kan betales i sin helhet eller du kan velge å dele den opp i 2, 3 eller 4 avdrag utenom depositumet. Første innbetaling, foruten depositumet, må være innbetalt innen oppstart av modulen.

Dette vil vi gå gjennom i Modul 2:

 • Samspillet mellom følelser og stemmen
 • Øvelser for å komme i kontakt med den viktige «støtte-muskulaturen» vi bruker når vi bruker stemmen vår riktig
 • Hvordan vi kan få en kraftig, trygg og autoritær talestemme
 • Øvelser for å slappe av i kjevepartiet
 • Øvelser for å spenne av tungerota
 • Hvordan vi kan løse opp i traumer ved hjelp av stemmen
 • Flere øvelser for talestemmen
 • Pust og stamming
 • Pust og svak / lys stemme
 • Stemme-heshet
 • Hvordan skal du bygge opp ditt kurs/foredrag
 • Hvordan lage din personlige innledning til ditt kurs
 • Pust og idrett. Hva skal vi tenke på når vi trener i forhold til pusten.
 • Memoreringsteknikker
 • Kroppsspråk i.f.t kurs / foredrag. « Hvor gjør jeg av hendene?», Hvordan står jeg?» «Hvordan kommer jeg inn i rommet?» etc.
 • Det viktige førsteinntrykket

I denne modulen er hovedfokuset øvelsene som vil skape kontakt mellom pusten og stemmen. Det vil derfor være mindre teori her enn i Modul 1.

Pensum: Resten av boka PUSTEN samt materiell dere får utdelt.

KRAV TIL DEG SOM HAR FULLFØRT MODUL 2:

I tillegg til å være med i pusteteknikk-forum (du velger selv gull, sølv eller bronse-medlemskap) vil du være pliktig å betale 7,5% av honoraret du tar betalt ved kurs/foredrag i pusteteknikk til Pusteteknikk AS.

(Bruker du noen av teknikkene i kurs du allerede holder ved oppstart av studiet kan vi se bort fra dette. Dette vil jeg diskutere med den enkelte av dere der det er uklarheter.)

MODUL 3

For å søke om opptak til Modul 3 må du ha fullført Modul 1 og Modul 2. I tillegg må du enten være sangpedagog og/eller ha jobbet med sangere / kor tidligere.

INNHOLD MODUL 3:

I Modul 3 har vi fullt fokus på sangstemmen og på teknikker som fremmer denne. Hovedmålet med Modul 3 er å kunne jobbe med teknikkene på sangere, enten i private sangtimer eller i korsammenheng.

Dere vil også få muligheten til å starte egne pustekor rundt om i landet.

Mye av fokuset vil derfor være på hvordan starte og drive et pustekor, og en del av studiet vil være å hospitere i pustekoret i Bærum.

KRAV TIL DEG SOM HAR FULLFØRT MODUL 3:

Her gjelder samme krav som for Modul 2 med unntak av Pustekor. For deg som starter pustekor vil 10% av inntekten fra pustekoret bli fakturert Pusteteknikk AS. Dette fordi Pustekoret er et helt unikt konsept der innholdet skal være det samme i samtlige kor og krever et nært samarbeid med meg.