Betingelser 5-modulers nettkurs

SERVICEVILKÅR

Ved å kjøpe det 5-modulers nettkurset av Pusteteknikk AS ved Anette Aarsland godtar du følgende juridiske vilkår uten endring, og du anerkjenner å ha lest dem:

TILGANG TIL KURSET

Kjøp av kurset inkluderer følgende; tilgang til kursinnholdet, månedlige treff på Zoom og tilhørende lukket Facebook gruppe i 12 måneder

Kurset og kursmaterialet kan bare åpnes av deg som er dokumentert kunde hos Pusteteknikk AS. Du godtar at kurset og kursmaterialet, inkludert eventuelle brukernavn eller passord, kun må brukes av deg og ikke selges eller distribueres uten Anette Aarslands uttrykkelige skriftlige samtykke.

Din adgang til kurset kan bli tilbakekalt på grunn av manglende overholdelse av disse vilkårene for bruk eller for ikke å foreta rettidig og full betaling til Pusteteknikk AS for kjøp av kurset.

Å SKAPE EN KONTO

For å få tilgang til kurset, kan du bli bedt om å gi opplysninger om deg selv, inkludert ditt navn, e-postadresse, brukernavn og passord og annen personlig informasjon. Du aksepterer at informasjonen du oppgir alltid vil være nøyaktig, korrekt og oppdatert. Denne informasjonen vil bli godt tatt vare på og ikke brukt til annet formål enn å gi deg tilgang til kurs.

KURSETS START DATO

Kursets starts dato er samme dato som vi mottar din betaling (uansett om du har kjøpt kurset ved å betale hele kurs beløpet på en gang eller om du har valgt å en oppdelt betalingsmulighet). Kursets slutt dato er 12 måneder etter.

Etter kursets slutt dato, har du ikke lenger tilgang til kursmaterialet , Zoom-treff og/eller Facebook gruppen som tilhører kurset.

VÅR INTELLEKTUELLE EIENDOM

Du godtar at kurset og kursmaterialet inneholder informasjon som eies av Pusteteknikk AS og er beskyttet av opphavsrett. Du aksepterer å ikke bruke kurset eller kursmaterialet på en måte som utgjør en overtredelse av Pusteteknikk AS´s rettigheter eller som ikke er autorisert av Anette Aarsland. Bruken og deling av Anette Aarslands kurs og kursmateriale, på en måte

som ikke er akseptert, er strengt forbudt og krenker Pusteteknikk AS´s rettigheter og kan utsette deg for søksmål for brudd på Pusteteknikk AS´s immaterielle rettigheter.

Selskapet gir deg en personlig brukertilgang til kurset og kursmaterialet til din egen personlige og ikke-kommersielle bruk. Med mindre annet er oppgitt, bekrefter og aksepterer du at du ikke har rett til å modifisere, redigere, kopiere, selge, distribuere, duplisere, lease, reprodusere, endre, forbedre eller på noen måte utnytte noe av kurset eller kursmaterialet på noen måte eller medium (inkludert via e-post eller andre elektroniske midler). Du skal ikke fjerne noen forfatterbetegnelse fra noen deler av kurset eller kursmaterialet.

BETALING AV KURSET

Du samtykker i å foreta rettidig og full betaling til Pusteteknikk AS for kurset (uansett om du valgte å betale kurset i sin helhet eller med en betalingsplan).

Du autoriserer Anette Aarsland til automatisk å trekke kredittkortet på filen for alle kurs balanser som du skylder, og du samtykker i å holde denne informasjonen oppdatert. Hvis noen betaling er utilstrekkelig eller blir avvist av en eller annen grunn, kan Pusteteknikk AS tilbakekalle tilgangen til kurset.

MANGLENDE BETALINGER

Dersom et av beløpene i din betalingsplan ikke betales innen fristen, vil automatisk fremtidige beløp også forfalle til betaling.

Vi kan da fjerne deg fra kurset. Det at vi fjerner deg fra kurset betyr ikke at du er fritatt fra dine betalinger.

DET ER INGEN ANGRERETT

Du forstår at det ikke er angrerett på dette kurset.

KUNDESERVICE E-poststøtte til kurset vil være tilgjengelig på [email protected] og vil besvares på det månedlige Zoom-møtet hver første mandag i måneden kl 09.00 – 10.00. Det vil også være mulig å se dette i opptak om du ikke har mulighet til å være tilstede under live-sendingen.

KUNDETILBAKEMELDINGER

Med din tillatelse er du enig i at Pusteteknikk AS v/ Anette Aarsland har rett til å bruke dine tilbakemeldinger, enten i form av e-post, undersøkelser, kommentarer, diskusjoner i kursrelaterte forum, samtaler, videosamtaler eller annet, med det formål å markedsføre eller fremme kurset.

LOVGIVENDE FORMÅL

For å få tilgang til eller bruke kurset må du være minst atten (18) år gammel og ha den nødvendige makt og myndighet til å inngå disse vilkårene for bruk. Du kan bare bruke kurset for lovlige og legitime formål. Du samtykker i å være økonomisk ansvarlig for alle kjøp som er gjort av deg. Du skal ikke legge inn eller overføre noe materiale som bryter eller krenker andres rettigheter, eller som er truende, fornærmende, ærekrenkende, forringende, uanstendige eller på annen måte støtende eller lovstridige mot norsk lov.

REFUSJON AV TJENESTE

Vi forbeholder oss retten til å nekte tilgang til kurset og kursmaterialet til enhver person, uten forpliktelse til å tildele grunn til å gjøre det. Vi kan til enhver tid endre eller avbryte ethvert aspekt eller trekk ved kurset, forutsatt at vi oppfyller vårt tidligere ansvar til deg basert på godkjenning av betalingen.

Vi forbeholder oss retten til umiddelbart å fjerne deg fra kurset uten tilbakebetaling dersom du bryter disse vilkårene.

FEIL, UNØYAKTIGHETER OG MANGLER

Informasjon gitt om eller i kurset eller kursmaterialet kan endres. Pusteteknikk AS gir ingen garanti for at informasjonen, uavhengig av kilden, er nøyaktig, fullstendig, pålitelig, gjeldende eller feilfri. Pusteteknikk AS frasier seg ethvert ansvar for unøyaktighet, feil eller ufullstendighet i kurset eller i kursmaterialet.

FORHOLDET MELLOM PARTENE

Du godtar at Pusteteknikk AS opptrer som en uavhengig entreprenør, og at det ikke opprettes et partnerskap eller et joint venture mellom oss.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ved å kjøpe kurset aksepterer du at du selv er fullt ut ansvarlig for din egen fremdrift og dine resultater, og at vi ikke tilbyr noen garantier, angående fremtidige resultater. Pusteteknikk AS garanterer ikke at du får noen resultater ved hjelp av noen av våre øvelser, verktøy, strategier eller anbefalinger, og ingenting i kurset vårt er et løfte eller garanti for slike resultater.

TREDJEPARTS RESSURSER

Kurset eller kursmaterialet kan inneholde linker til tredjeparts nettsteder og ressurser. Du erkjenner og godtar at vi ikke er ansvarlige for tilgjengeligheten, nøyaktigheten, innholdet eller retningslinjene til tredjeparts nettsteder eller ressurser. Lenker til slike nettsteder eller ressurser innebærer ikke noen tilknytning til Pusteteknikk AS. Du erkjenner ansvaret for og antar all risiko som oppstår som følge av din bruk av slike nettsteder eller ressurser.

ANSVARSBEGRENSNING

Du sier deg enig i at Pusteteknikk AS ikke under noen omstendigheter er ansvarlig for eventuelle indirekte skader som oppstår. Pusteteknikk AS´s ansvar vil under ingen omstendigheter overstige prisen kunden faktisk betalte for kurset.

ENDRE VILKÅR

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere vilkårene for bruk når som helst. Slike endringer er effektive umiddelbart ved at vi legger inn de nye vilkårene for bruk av dette kurset på nettsiden www.pusteteknikk.no

Eventuell bruk av kurset av deg etter at en endring er gjort betyr at du godtar disse endringene.

EFFEKTEN AV OVERSKRIFTENE

Emneoverskriftene i avsnittene i vilkårene for bruk er kun inkludert for enkelhets skyld og skal ikke påvirke fortolkning av noen av bestemmelsene.

Vår personvernpolicy